Wstęp

Jeśli uważnie przeglądasz gazety, to coraz częściej dostrzegasz doniesienia o oszustwach dokonywanych kartami kredytowymi. A to nieuczciwe kasjerki w hipermarketach, a to złodzieje internetowi, a to profesjonaliści, którzy filmowali karty wkładane do bankomatów.

Możesz odnieść wrażenie, że ten cały kartowy zawrót gło­wy to zupełne nieporozumienie, grożące wszystkimi możliwymi konsekwencjami. I tak w ogóle, to lepiej unikać jakichkolwiek kart, bo z tym tylko dodatkowy kłopot.

Kawałek cienkiego plastiku zamieniony w powszechnie uzna­wany pieniądz, zajął już miejsce w historii świata. Do Polski tra­fił niedawno, ale szybko zadomowił się w naszych portfelach. Dziś Polacy mają w portfelach 11 min kart, ale za 4-5 lat ich liczba może przekroczyć 35 milionów. Zatem statystycznie każ­dy z nas — od noworodka do seniora będzie miał jedną kartę.

Rzeczywistość wokół nas zmienia się niezwykle szybko, a tempo zmian w ban­kowości (nowe produkty, zmiany własnościowe, fuzje i przeję­cia) jest wręcz szalone.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.